Number of the records: 1  

Materiálový tisk fotocitlivých kompozic polovodivých oxidů kovů.

  1. 1.
    VESELÝ, M., DZIK, P., KLUSOŇ, P., KUBÁČ, L. Materiálový tisk fotocitlivých kompozic polovodivých oxidů kovů. In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017, s. 159, č. článku V68. ISBN N.
Number of the records: 1