Number of the records: 1  

Zařízení pro testování vlivu provozních podmínek na odstraňování polutantů ze spalin.

  1. 1.
    ZACH, B., POHOŘELÝ, M., ŠYC, M., SVOBODA, K., ONDRÁČEK, J., PUNČOCHÁŘ, M. Zařízení pro testování vlivu provozních podmínek na odstraňování polutantů ze spalin. Utility model 30584. 11. 4. 2017. Available: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030584.pdf
Number of the records: 1