Number of the records: 1  

Syntéza enantiomerně čistých N-substituovaných helicenů.

  1. 1.
    JAKUBEC, M., VELÍŠEK, P., STORCH, J., ŽÁDNÝ, J., VOKÁL, J. Syntéza enantiomerně čistých N-substituovaných helicenů.. Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., 2016. Verified Technology resoluce helicenů.
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.