Number of the records: 1  

Zařízení pro testování vlivu provozních parametrů na suché čištění spalin pomocí rukávových filtrů.

  1. 1.
    POHOŘELÝ, M., ZACH, B., ŠYC, M., SVOBODA, K., ONDRÁČEK, J., TESAŘ, O., GOLIÁŠ, J., PUNČOCHÁŘ, M. Zařízení pro testování vlivu provozních parametrů na suché čištění spalin pomocí rukávových filtrů.. Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., 2016. Functional Specimen suché čistění spalin.
Number of the records: 1