Number of the records: 1  

Vícetryskový PVD depoziční systém

  1. 1.
    ŠMÍD, J., OLEJNÍČEK, J., HUBIČKA, Z., ČADA, M. Vícetryskový PVD depoziční systém. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 2, Praha 8, 2016. Functional Specimen UHV-4DK/FZU2016.
Number of the records: 1