Number of the records: 1  

Způsob synchronizace měření pro sondovou diagnostiku plazmatu a měřicí systém k provádění tohoto způsobu

  1. 1.
    ADÁMEK, P., ČADA, M., HUBIČKA, Z., JASTRABÍK, L., KMENT, Š., OLEJNÍČEK, J. Způsob synchronizace měření pro sondovou diagnostiku plazmatu a měřicí systém k provádění tohoto způsobu. Utility model or industrial design 304249. 18. 12. 2013. Available: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1464138&lan=cs
Number of the records: 1