Number of the records: 1  

Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 – rok 2012

  1. 1.
    KALÁB, Z., KNEJZLÍK, J., LEDNICKÁ, M. Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 – rok 2012. Ostrava: Diamo, 2012.
Number of the records: 1