Number of the records: 1  

Myší hybridomová linie EL_5F3D2 produkující monoklonální protilátku rozpoznávající estriol

  1. 1.
    PĚKNICOVÁ, J. Myší hybridomová linie EL_5F3D2 produkující monoklonální protilátku rozpoznávající estriol. Biotechnologický ústav AVČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14220 Praha 4, ČR, 2010. Prototype EL_5F3D2.
Number of the records: 1