Number of the records: 1  

Activation of adenosine A3 receptors potentiates stimulatory effects of IL-3, SCF, and GM-CSF on mouse granulocyte-macrophage hematopoietic progenitor cells

  1. 1.
    Hofer, M., Vacek, A., Pospíšil, M., Holá, J., Štreitová, D., Znojil, V. Activation of adenosine A3 receptors potentiates stimulatory effects of IL-3, SCF, and GM-CSF on mouse granulocyte-macrophage hematopoietic progenitor cells. Physiological Research. 2009, 58(2), 247-252. ISSN 0862-8408.