Number of the records: 1  

Příprava Au-nanočástic a jejich vliv na řízenou nukleaci polypropylenu

  1. 1.
    LEDNICKÝ, F., PAVLOVA, E., HROMÁDKOVÁ, J., ŠLOUF, M., MASIREK, R. Příprava Au-nanočástic a jejich vliv na řízenou nukleaci polypropylenu. In: Mikroskopie 2008 - Program. Nové Město na Moravě: Československá mikroskopická společnost, 2008, s. 35.
Number of the records: 1