Number of the records: 1  

Seizmické projevy trhacích prací na Chomutovsku. Zkrácená verze habilitační práce

  1. 1.
    KALÁB, Z. Seizmické projevy trhacích prací na Chomutovsku. Zkrácená verze habilitační práce. Ostrava: VŠBTU, 2003. Vědecké publikace fakulty stavební., Doktorské disertační, habilitační a inaugurační spisy. ISBN 80-248-0235-X.

Number of the records: 1