Number of the records: 1  

Singulární rozklad wavelet paketů seizmických signálů

  1. 1.
    ČASTOVÁ, N., KALÁB, Z., HORÁK, D. Singulární rozklad wavelet paketů seizmických signálů. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. 2006, 6(2), 33-44. ISSN 1213-1962.
Number of the records: 1