Number of the records: 1  

Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi

  1. 1.
    Řezníková, Lenka, Urbánek, Vladimír. Slova a věci. Komenského Lexicon reale pansophicum jako pramen. In: Řezníková, L., Urbánek, V., eds. Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, s. 13-31. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3.
Number of the records: 1