Number of the records: 1  

Egypt v literatuře před polovinou 19. století

  1. 1.
    BAĎUROVÁ, Anežka, BÁRTOVÁ, Lenka, BÁRTA, M., BYDŽOVSKÁ, I., KLACEK, M., KRAHULCOVÁ, Marina, ANTONÍN, L. Egypt v literatuře před polovinou 19. století. Praha, Knihovna Akademie věd ČR, Knihovna AV ČR, v. v. i., 04.11.2013-31.03.2014. E.
Number of the records: 1