Number of the records: 1  

Hranice a identita v českém histori(ografi)ckém kontextu/Grenze und Identität im tschechischen histor(iograph)ischen Kontext

  1. 1.
    Řezníková, Lenka, Řezník, M. Hranice a identita v českém histori(ografi)ckém kontextu/Grenze und Identität im tschechischen histor(iograph)ischen Kontext. Český časopis historický. 2012, 110(3-4), 596-626. ISSN 0862-6111.
Number of the records: 1