Number of the records: 1  

Kompozitní nanosorbent syntetizovaný na bázi alkalického titanátu a recyklovatelných odpadů

  1. 1.
    SZATMÁRY, L., ŠUBRT, Jan, MOTLOCHOVÁ, Monika, PLIŽINGROVÁ, Eva, ŠUHÁJEK, M., SALAČOVÁ, P. Kompozitní nanosorbent syntetizovaný na bázi alkalického titanátu a recyklovatelných odpadů. ÚACH AV ČR, v. v. i. - ÚJV Řež, a. s., 2020. Functional Specimen TAČR 2402/2020/1.
Number of the records: 1