Number of the records: 1  

Pozdně paleolitické a mezolitické osídlení Šumavy: možnosti výzkumu, datování a interpretace

  1. 1.
    KAPUSTKA, Katarína, EIGNER, J., PARKMAN, M., ŘEZÁČ, M., PŘICHYSTAL, A., POKORNÝ, P., LISÁ, Lenka, PTÁKOVÁ, M., SVĚTLÍK, Ivo, KOČÁROVÁ, R., METLIČKA, M., KOŠTOVÁ, Nikola. Pozdně paleolitické a mezolitické osídlení Šumavy: možnosti výzkumu, datování a interpretace. Památky archeologické. 2020, 111(prosinec), 5-59. ISSN 0031-0506. Available: doi: 10.35686/PA2020.1.
Number of the records: 1