Number of the records: 1  

SMV-2019-15: Vypracování metodiky chemické analýzy řezu austenitickou ocelí na rastrovacím elektronovém mikroskopu.

  1. 1.
    MIKA, Filip. SMV-2019-15: Vypracování metodiky chemické analýzy řezu austenitickou ocelí na rastrovacím elektronovém mikroskopu. Brno: Cronite CZ, 2019.
Number of the records: 1