Number of the records: 1  

Ichtyologický průzkum stavu třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov v roce 2017

  1. 1.
    ŠMEJKAL, Marek, BLABOLIL, Petr, BARTOŇ, Daniel, KOLAŘÍK, T., SOUKALOVÁ, Kateřina, DĚD, Vilém, BOBOROVÁ, K., MICHALIČKA, P., ZEMANOVÁ, Z., KOČVARA, Luboš, DURAS, J., KUBEČKA, Jan. Ichtyologický průzkum stavu třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov v roce 2017. České Budějovice: Povodí Vltavy, s. p., 2018.
Number of the records: 1