Number of the records: 1  

Přídatné látky v potravinách, ano či ne?

  1. 1.
    ŠOLCOVÁ, Olga, MATĚJKOVÁ, Martina, MALÉTEROVÁ, Ywetta, HANIKA, Jiří, KAŠTÁNEK, František. Přídatné látky v potravinách, ano či ne? In: Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017, s. 67, č. článku C1.4. ISBN N.
Number of the records: 1