Number of the records: 1  

Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské

  1. 1.
    VŠETEČKOVÁ, Zuzana. Příspěvek k zaniklým nástěnným malbám v kostele sv. Prokopa v Krupce z doby krále Jana Lucemburského (?). In: CHLÍBEC, J., OPAČIĆ, Z., eds. Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské. Praha: Artefactum, 2015, s. 441-453. ISBN 978-80-86890-75-3.
Number of the records: 1