Number of the records: 1  

Rozdiely v potrave pĺža (Cobitis) vo vzťahu k pohlaviu, veľkosti a ploídii modelovom toku riečky Okny

  1. 1.
    MANKO, P., ŠMIGA, Ľ., KOŠUTHOVÁ, L., ŠEVC, J., FEDORČÁK, J., FALATOVÁ, L., HALAČKA, Karel, KOŠČO, J. Rozdiely v potrave pĺža (Cobitis) vo vzťahu k pohlaviu, veľkosti a ploídii modelovom toku riečky Okny. In: MANKO, P., BARANOVÁ, B., eds. Zborník príspevkov z vedeckého kongresu "Zoológia 2014", 19. Feriancove dni. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 138. ISBN 978-80-555-1140-5.
Number of the records: 1