Number of the records: 1  

Způsob synchronizace měření pro sondovou diagnostiku plazmatu a měřicí systém k provádění tohoto způsobu

  1. 1.
    Adámek, Petr, Čada, Martin, Hubička, Zdeněk, Jastrabík, Lubomír, Kment, Štěpán, Olejníček, Jiří. Způsob synchronizace měření pro sondovou diagnostiku plazmatu a měřicí systém k provádění tohoto způsobu. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 2013. Patent no. or utility model no. or industrial design no.: 304249. Date of the patent acceptance: 18.12.2013. Available: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1464138&lan=cs
Number of the records: 1