Number of the records: 1  

Mikrofluidní čip pro třídění vysoce adhezivních buněk

 1. 1.
  0387398 - ÚPT 2013 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pilát, Zdeněk - Ježek, Jan - Šiler, Martin - Soldán, Karel - Zemánek, Pavel
  Mikrofluidní čip pro třídění vysoce adhezivních buněk.
  [Microfluidic chip for sorting strongly adhesive celIs.]
  Internal code: UPT 2012/13 ; 2012
  Technical parameters: Funkční vzorek realizovaný v rámci řešení grantu: PDMS čip o rozměrech 60 mm x 20 mm x 2 mm. Vstupní a výstupní kanálky mají průřez 100 µm x 20 µm. Třídící oblast jsou dva kruhy o průměru 2000 µm a výšce 20 µm.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení.
  R&D Projects: GA MŠMT ED0017/01/01
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : microfluidic chips * living celIs * optical sorting
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers

  Funkční vzorky mikrofluidních PDMS mikročipů vytvořených metodou „soft lithography“ (odléváním na masku z SU-8 vytvořenou UV litografií na křemíkovou destičku) a optimalizovaných pro optické třídění živých buněk s vysokou přilnavostí. Buňky se pohybují vysokou rychlostí přívodním kanálem, v centrální oblasti prudce zpomalí a lze je přesunout do symetrického kanálu, kde opět prudce zrychlí při vstupu do odvodního kanálu.

  Functional samples of PDMS microfluidic microchips made by the ”soft lithography“ technique (casting of PDMS on a SU-8 resin mask created by the UV lithography on a silicon plate). The chips are optimized for optical sorting of living cells with high adhesion. Cells are moving at high speed in a flow channel. They rapidly slow down in the central area and can be moved to a symmetrical channel, where their speed sharply increases again while entering the outlet channel.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0216549

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.