Number of the records: 1  

Vliv proměnlivého diskového tlumení ozubených kol na kvalitativní vlastnosti dynamiky nelineárních parametrických soustav

  1. 1.
    HORTEL, Milan, ŠKUDEROVÁ, Alena. Vliv proměnlivého diskového tlumení ozubených kol na kvalitativní vlastnosti dynamiky nelineárních parametrických soustav. In: PEŠEK, L., ed. Dynamika strojů 2011. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., 2011, s. 43-52. ISBN 978-80-87012-31-4.
Number of the records: 1