Number of the records: 1  

Zpráva o předběžných výsledcích laboratorního výzkumu mikrovlnné expanze grafitu

  1. 1.
    HÁJEK, Milan, ŠOLCOVÁ, Olga, SOBEK, Jiří. Zpráva o předběžných výsledcích laboratorního výzkumu mikrovlnné expanze grafitu. Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i, 2011. 1.
Number of the records: 1