Number of the records: 1  

Soubor tří vzájemně mikroskopicky rozlišitelných nanočástic se zlatým povrchem pro současné trojnásobné imunoznačení

  1. 1.
    ŠLOUF, Miroslav, NOVOTNÝ, F., HOZÁK, Pavel, NEBESÁŘOVÁ, Jana. Soubor tří vzájemně mikroskopicky rozlišitelných nanočástic se zlatým povrchem pro současné trojnásobné imunoznačení. Utility model 21823. 24. 2. 2011. Available: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1608163&lan=cs
Number of the records: 1