Number of the records: 1  

Epea pteroenta. Růženě Dostálové k narozeninám

  1. 1.
    Havlíková, Lubomíra. Žena a potrat. K otázce přejímání římsko-byzantského práva a řecké terminologie ve slovanském prostředí. In: Kulhánková, M., Loudová, K., eds. Epea pteroenta. Růženě Dostálové k narozeninám. Brno: Host - vydavatelství, 2009, s. 97-106. ISBN 978-80-7294-320-3.
Number of the records: 1