Number of the records: 1  

Způsob prekoncentrace bizmutu pro jeho stanovení metodou atomové absorpční spektrometrie a atomizátor pro prekoncentraci bizmutu

  1. 1. Dědina, Jiří, Kratzer, Jan. Způsob prekoncentrace bizmutu pro jeho stanovení metodou atomové absorpční spektrometrie a atomizátor pro prekoncentraci bizmutu. Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. 2011. Patent no. or utility model no. or industrial design no.: 302757. Date of the patent acceptance: 7.9.2011. Available: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=958174&lan=cs