Number of the records: 1  

Funkcionalita dějin v pozdní moderně

 1. 1.
  0482684 - FLÚ 2018 RIV cze U - Conference, Workshop Arrangement
  Řezníková, Lenka - Řezník, M.
  Funkcionalita dějin v pozdní moderně.
  [Functionality of History in the Late Modern Period.]
  [Olomouc, 14.09.2017-14.09.2017, (K-EUR 28/2)]
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Funktionality of History * Late Modern Period
  Subject RIV: AB - History
  OBOR OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

  Konferenční panel byl věnován podobám a funkcím historické reflexe v období pozdní moderny, kdy dochází k zásadním změnám ve společenském i individuálním užívání dějin a k výrazné k pluralizaci i individudalizaci historických diskursů. Na jedné straně dochází k částečné marginalizaci akademické historiografie a také didaktiky dějin, vystavených ekonomistické ideologii “produktivity”, na druhé straně nelze přehlédnout sílící “všudypřítomnost” historie v nejrůznějších segmentech kultury. Těmto segmentům se věnovaly jednotlivé příspěvky panelu. Vedle identitotvorné funkce dějin tematizovaly zejm. konzumní a lúdické složky historického diskursu.

  The conference panel was dedicated to functions of history in the Late Modern Era, when there are fundamental changes in the social and individual use of history, and the significant pluralization and individualization of the historical discourses. On the one hand, there is a partial marginalization of academic historiography and didactics of history, exposed to the economic ideology of “productivity”, on the other hand, the growing “ubiquity” of history in the various segments of culture can´t be overlooked. In addition to the identifying function of history, the contributions of the panel thematicised various consumer and ludic components of historical discourse.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0278101
   
Number of the records: 1