Number of the records: 1  

Zpráva o průzkumu chování a biomanipulační funkci populace sumce velkého v nádrži Římov 2017

 1. 1.
  0499097 - BC 2019 RIV CZ cze V - Research Report
  Říha, Milan - Vejřík, Lukáš - Peterka, Jiří - Kubečka, Jan
  Zpráva o průzkumu chování a biomanipulační funkci populace sumce velkého v nádrži Římov 2017.
  [Report on the survey of behavior and biomanipulation function of Europaen catfish population in Římov Reservoir in 2017.]
  České Budějovice: Povodí Vltavy s. p., 2018. 14 s.
  Source of funding: N - neveřejné zdroje
  Keywords : apex predator * biomanipulation * behavior
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  OBOR OECD: Marine biology, freshwater biology, limnology

  Zpráva shrnuje výsledky výzkumu chování a pohybu sumce velkého (Silurus glanis) na nádrži Římov v letech 2017-2018. Informace o pohybu a chování byly získány prosřednictvím pozičního telemetrického systému.

  Report summarizes our research of behavior and movement of wels catfish (Silurus glanis) in the Římov reservoir in years 2017-2018. Data about behavior and distribution were collected using a positioning telemetry system.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291455
   
Number of the records: 1