Number of the records: 1  

Vliv parciálního tlaku kyslíku ve spalovacím médiu na emise a účinnost procesu fluidního spalování kukuřičné slámy

 1. 1.
  0435309 - ÚCHP 2015 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Durda, Tomáš - Pohořelý, Michael - Šyc, Michal - Svoboda, Karel - Kameníková, Petra - Jeremiáš, Michal - Punčochář, Miroslav
  Vliv parciálního tlaku kyslíku ve spalovacím médiu na emise a účinnost procesu fluidního spalování kukuřičné slámy.
  [Influence of Oxygen Partial Pressure in the Combustion Atmosphere on the Emissions and Efficiency of the Fluidized-Bed Incineration of Corn Straw.]
  Sborník přednášek konference CHEO 10. Praha: Ústav energetiky, VŠCHT Praha, 2014 - (Juklíčková, H.), s. 1-8. ISBN 978-80-7080-899-3.
  [Chemie energetických oběhů CHEO 10. Praha (CZ), 02.09.2014-03.09.2014]
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020366
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : fluidized bed * combustion * agricultural biomass
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  http://old.vscht.cz/ktt/cheo/cheo10/

  Tato experimentální studie je zaměřena na spalování slámy kukuřice v reaktoru s bublinovou fluidní vrstvou. Cílem studie je porovnat vliv parciálního tlaku kyslíku ve spalovacím médiu na účinnost spalovacího procesu a emise nežádoucích polutantů (CO, NOx, SO2, N2O). Účinnost spalovacího procesu je porovnávána na základně chemického nedopalu (koncentrace CO ve spalinách) a mechanického nedopalu (obsah uhlíku v pevné fázi).

  This experimental study is focused on the corn straw incineration in a bubbling fluidized-bed reactor. The aim of this study is to compare the influence of oxygen partial pressure in the combustion atmosphere on the efficiency of the combustion process, and the emissions of undesirable pollutants (CO, NOx, SO2, N2O, and dust). The efficiency of the combustion process is compared on the basis of chemical unburned carbon (concentration of CO in the exhaust gas) and mechanical unburned particles (content of carbon in the solid form).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0239179
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22014112015520.pdf483.6 MBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1