Number of the records: 1  

Polonika czeskie doby renesansu, baroku i oświecenia w bibliotece premonstratensów na Strahowie (Praga). Katalog

 1. 1.
  0364428 - ÚČL 2012 RIV PL pol B - Monography
  Linka, Jan
  Polonika czeskie doby renesansu, baroku i oświecenia w bibliotece premonstratensów na Strahowie (Praga). Katalog.
  [Polish writings of Renaissance, Baroque and Enlightenment in Strahov Premonstratensian Library (Prague). Cataloque.]
  Warszawa: Neriton, 2011. 318 s. ISBN 978-83-7543-190-2
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517
  Keywords : Polish writings * Library of Royal Canonry of Premonstratensians at Strahov * bibliography
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

  Katalog zawiera bibliografii poloników czeskich z epoki renesansu i baroku, do 1764 r. Kwerenda prowadzona jest w Dziale Starych Druków i Rękopisów Biblioteki Narodowej, Bibliotece Zakonu Norbertanów na Strahowie; katalog zawiera m.i. liczne unikaty, silesiaca, druki rakowskie, dzieła Jakuba Wujka z autorskimi dedykacjami. Da on poważne zaplecze materiałowe, źródłowe do badań nad wymianą kulturalną polsko-czeską, nad kulturą książki w wieku XVI i w okresie baroku.

  The cataloque contains a bibliography of Renaissance and Baroque Polish writings of Czech provenience up to the year 1764, preserved at the Department of Manuscripts and Early Printed Books of the National Library in Prague and the Library of Royal Canonry of Premonstratensians at Strahov. The cataloque includes e. g. numerous unique Silesian writings, Rakowian prints, Jakub Wujek's works with author's dedications. The book comprises materials for the research of Czech-Polish cultural contacts and book culture of the 16th century and the Baroque period.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0199916
   
Number of the records: 1