Number of the records: 1  

Vliv proměnlivého diskového tlumení ozubených kol na kvalitativní vlastnosti dynamiky nelineárních parametrických soustav

 1. 1.
  0361619 - ÚT 2012 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Hortel, Milan - Škuderová, Alena
  Vliv proměnlivého diskového tlumení ozubených kol na kvalitativní vlastnosti dynamiky nelineárních parametrických soustav.
  [The influence of variable disc damping in cog-wheels on qualitative properties of dynamics of non-linear parametric systems.]
  Dynamika strojů 2011. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., 2011 - (Pešek, L.), s. 43-52. ISBN 978-80-87012-31-4.
  [Dynamika strojů 2011. Prague (CZ), 01.02.2011-02.02.2011]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514
  Keywords : non-linear dynamics * time heteronymous systems * damping * gears
  Subject RIV: BI - Acoustics

  Problematika vlivu časově proměnlivého tlumení, vyvolaného vylehčujícími otvory v discích ozubených kol, v záběru ozubení je řešena v rámci analýzy vnitřní dynamiky vysokootáčkových lehkých převodových soustav o minimálních dimenzích. Tento vysoce aktuální problém, např. v jedné větvi přenášeného výkonu, ovlivňuje dynamické vlastnosti celého globálního systému motoru. Problematika je důležitá nejen v leteckém a automobilovém průmyslu, ale také u těžkých vozidel obranného průmyslu s omezeným zástavbovým prostorem pro pohonové jednotky.

  The problem of the influence of time variable damping, induced by lightening disc holes of cog wheels, in the gear mesh is solved in the frame of analysis of internal dynamics of high-speed light transmissive systems with minimum dimensions. This highly actual problem, for example in a single branch of power flow, influences in a decisive manner the dynamic properties of whole global system of engine. The problem is important not only in an aviation and automobile industry, but also by the heavy vehicles of a defence industry with a limiting space for the drive units.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0198896
   
Number of the records: 1