Number of the records: 1  

Houby v jedlině na lokalitě U Kamenného stolu (Stařechov) u Ratají nad Sázavou

 1. 1. 0352784 - GLU-S 2011 RIV CZ cze J - Journal Article
  Holec, J. - Borovička, Jan
  Houby v jedlině na lokalitě U Kamenného stolu (Stařechov) u Ratají nad Sázavou.
  [Macrofungi in silver fir forest at a site named U Kamenného stolu (Stařechov) near Rataje nad Sázavou.]
  Mykologické Listy. Roč. 112, Červen (2010), s. 8-14. ISSN 1213-5887
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30130516
  Keywords : macrofungi * central Bohemia * ecology * nature conservation * distribution
  Subject RIV: EF - Botanics

  Nejpozoruhodnější houby jsou diskutovány s ohledem na jejich ekologii, rozšíření a ochranářský význam v ČR. Lokaliza se ukázala jako zajímavá jak z mykologického, tak ochranářského hlediska.

  The most remarkable fungi are discussed with respect on their ecology, distribution and conservational value in the Czech Republic. The locality proved to be interesting both for mycological and conservational reasons.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0192210