Number of the records: 1  

Pachatelé vloupání : osobnost, agrese a strategie

 1. 1. 0350393 - PSU-E 2011 RIV CZ cze B - Monography
  Polišenská, Veronika - Borovanská, M. - Koubalíková, S.
  Pachatelé vloupání : osobnost, agrese a strategie.
  [Burglars: personality, aggression and strategy.]
  1. - Praha: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2010. 174 s. ISBN 978-80-86174-14-3
  R&D Projects: GA ČR GA406/07/0261
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504
  Keywords : burglary * personality * strategy
  Subject RIV: AN - Psychology

  Publikace shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na zkušenosti pachatelů trestných činů a vliv těchto zkušeností na jejich další chování. Studie proběhla v letech 2007-2009. Výzkum se zabýval tématy, která souvisí s trestnou činností ale málokdy jsou studována detailněji či v kombinaci s dalšími aspekty. Cílem této publikace je přiblížit čtenáři průběh psychologického výzkumu ve vězeňském prostředí a zejména pak představit výsledky týkající se výzkumu pachatelů vloupání. Publikace je tedy určena nejen dalším zájemcům o výzkum ve věznicích, ale také profesionálům, kteří s pachateli vloupání pracují a kteří mohou dané výsledky využít ve své odborné praxi.

  The book summarizes the results of a research which concentrated upon the experience of offender and the influence of these experiences upon their further behaviour. The research took place from 2007 till 2009. The goal of the book was to introduce psychological research in prison environment. The publication is useful for people interested in research in prisons and professionals working with burglars who can use the results in practice.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0190408