Number of the records: 1  

Postoje k imigrantům

 1. 1.
  0337339 - SOÚ 2010 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Leontiyeva, Yana
  Postoje k dopadům imigrace na společnost a sebereflexe tolerantnosti.
  [Attitudes toward the impact of immigration on the society and the self reflection about tolerance.]
  Postoje k imigrantům. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009 - (Leontiyeva, Y.; Vávra, M.), s. 97-112. ISBN 978-80-7330-173-6
  R&D Projects: GA MŠk LA09010
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505
  Keywords : immigration impact * tolerance * public opinion
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography

  Tato kapitola rozebírá to, jak česká populace problematizuje fenomén přistěhovalectví, jak vnímá přínosy a negativní dopady imigrace na jejich zemi a nakonec jak hodnotí sama sebe ve smyslu snášenlivostí vůči cizincům.

  The chapter is discussing attitudes of Czech population towards immigration in terms of its negative and positive impact on the society; to what extent Czechs associate this phenomenon with a problem for their country and also how they perceive themselves in terms of being tolerant toward foreigners.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0181359