Number of the records: 1  

Redescription of Proteocephalus glanduligerus (Cestoda: Proteocephalidea), a parasite of clariid catfishes in Africa with a unique glandular apical organ

 1. 1.
  0335288 - BC-A 2010 RIV US eng J - Journal Article
  Scholz, Tomáš - de Chambrier, A. - Beletew, M. - Mahmoud, Z. N.
  Redescription of Proteocephalus glanduligerus (Cestoda: Proteocephalidea), a parasite of clariid catfishes in Africa with a unique glandular apical organ.
  [Redescription of Proteocephalus glanduligerus (Cestoda: Proteocephalidea),.]
  Journal of Parasitology. Roč. 95, č. 2 (2009), s. 443-449. ISSN 0022-3395
  R&D Projects: GA ČR GA524/04/0342; GA ČR GA524/08/0885; GA MŠk LC522
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60220518
  Keywords : Proteocephalidae * Africa * catfishes * apical organ * morphology * redescription
  Subject RIV: GJ - Animal Vermins ; Diseases, Veterinary Medicine
  Impact factor: 1.195, year: 2009

  The tapeworm Proteocephalus glanduligerus (Janicki, 1928) Fuhrmann, 1933 (Cestoda: Proteocephalidea), a parasite of clariid catfishes (Clarias spp.) in Africa, is redescribed on the basis of an evaluation of voucher material and newly collected specimens from Clarias gariepinus and C. cf. anguillaris from the Sudan, Ethiopia, and South Africa. The most typical characteristic of P. glanduligerus (previously misspelled as P. glanduligera or P. glanduliger) is the presence of an extremely large glandular apical organ, the size of which is 1.6-3.5 times larger than that of the suckers. In addition, other morphological characteristics of this potentially pathogenic parasites, unreported in previous accounts, are provided.

  Tasemnice Proteocephalus glanduligerus (Janicki, 1928) Fuhrmann, 1933 (Cestoda: Proteocephalidea), cizopasník sladkovodních sumců rodu Clarias v Africe, je redeskribován na základě study muzejního a nově získaného materiálu z Clarias gariepinus a C. cf. anguillaris ze Súdánu, Etiopie a Jižní Afriky. Nejtypičtějším znakem parazita (dříve chybně pojmenovávaného jako P. glanduligera nebo P. glanduliger) je přítomnost mimořádně velkého apikálního orgánu žlaznatého charakteru, který 1.6-3.5 krát větši než průměr svalnatých přísavek. Práce rovněž přinesla další nové údaje o morfologii tohoto potenciálně patogenního parazita.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0179795