Number of the records: 1  

Estimation of 14CO2 amount in the atmosphere

 1. 1.
  0333473 - UJF-V 2010 RIV HU eng J - Journal Article
  Světlík, Ivo - Molnár, M. - Váňa, M. - Michálek, V. - Stefanov, P.
  Estimation of 14CO2 amount in the atmosphere.
  [Odhad obsahu 14CO2 v atmosféře.]
  Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Roč. 281, č. 1 (2009), s. 137-141. ISSN 0236-5731.
  [International Conference on Nuclear Analytical Methods in the Life Sciences/9./. Lisabon, 07.09.2008-12.09.2008]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10480505
  Keywords : 14CO2 * global suess effect * anthropogenic CO2 * delay of atmospheric CO2
  Subject RIV: DL - Nuclear Waste, Radioactive Pollution ; Quality
  Impact factor: 0.631, year: 2009

  Carbon from fossil CO2 emissions, without a significant presence of 14C, causes dilution of 14C in the carbon isotopic mixture (Suess effect). Reported 14C activities are usually connected to radiocarbon amount in the carbon isotopic mixture. Our paper is aimed on estimation of 14C/14CO2 amount in the atmosphere (and its trend), utilizing calculation of a 14C activity concentration. A parameter connected only with a 14C quantity in the volume or mass unit of air is not influenced by a fossil carbon amount. Such a “robust” parameter can be influenced only by processes connected with 14C emissions/depositions.

  Uhlík uvolňovaný spalováním fosilních paliv neobsahuje významné množství 14C a způsobuje proto ředění uhlíku 14C v uhlíkové isotopické směsi (Suessův efekt). Aktivity 14C jsou zpravidla vyjadřovány jako jeho zastoupení v uhlíkové isotopické směsi. Náš příspěvek je zaměřen na odhad obsahu 14C/14CO2 v atmosféře a jeho meziroční trend s využitím vypočtené objemové aktivity. Tento parametr je spojen pouze s množstvím 14C v objemové či hmotnostní jednotce vzduchu a není ovlivněn koncentrací stabilních isotopů uhlíku. Objemová aktivita, jako „robustní“ parametr obsahu radiouhlíku v ovzduší může být ovlivněna pouze procesy spojenými s emisemi/depozicí atmosférického 14C.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0005571