Number of the records: 1  

Molluscan shell evolution with review of shell calcification hypothesis

 1. 1.
  0331153 - FGÚ 2010 RIV GB eng J - Journal Article
  Furuhashi, T. - Schwarzinger, C. - Mikšík, Ivan - Smrž, Miloslav - Beran, A.
  Molluscan shell evolution with review of shell calcification hypothesis.
  [Evoluce skořápek měkkýšů s přehledem hypotéz kalcifikace skořápek.]
  Comparative Biochemistry and Physiology B-Biochemistry & Molecular Biology. Roč. 154, č. 3 (2009), s. 351-371. ISSN 1096-4959
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : mollusca * shell * biomineralization
  Subject RIV: CE - Biochemistry
  Impact factor: 1.607, year: 2009

  Chitin, silk fibroin protein, and acidic macromolecules are important components for shell formation. This study gives overview of these compounds including some new biochemical data

  Chitin, hedvábný fibroin protein a kyselé makromolekuly ksou důležitými látkami pro tvorbu skořápky. Tato studie podává přehled o těchto látkách včetně nových biochemických údajů
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0176756
   
Number of the records: 1