Number of the records: 1  

Midlatitude mesopause region winds and waves and comparison with stratospheric variability

 1. 1. 0329146 - UFA-U 2010 RIV GB eng J - Journal Article
  Jacobi, C. - Hoffmann, P. - Liu, R. Q. - Križan, Peter - Laštovička, Jan - Merzlyakov, E. G. - Solovjova, T. V. - Portnyagin, Yu. I.
  Midlatitude mesopause region winds and waves and comparison with stratospheric variability.
  [Větry a vlny v oblasti mezopauzy středních šířek a srovnání s variabilitou stratosféry.]
  Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. Roč. 71, 14-15 (2009), s. 1540-1546 ISSN 1364-6826
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GC205/07/J052
  Grant - others:Deutsche Forschungsgemeinschaft(DE) JA836/22-1; Russian Foundation for Basic Research(RU) 08-05-91950
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30420517
  Keywords : middle atmosphere * stratospheric ozone * planetary waves * long-term trends
  Subject RIV: DG - Athmosphere Sciences, Meteorology
  Impact factor: 1.643, year: 2009
  http://www.sciencedirect.com/science/journal/13646826

  We present time series of January-May mean mesosphere/lower thermosphere (MLT) mean winds and planetary wave (PW) proxies over Europe together with stratospheric stationary planetary waves (SPW) at 50°N and time series of European ozone laminae occurrence. The MLT winds are connected with stratospheric PW and laminae at time scales of several years to decades. There is a tendency for increased wave activity after 1990, together with more ozone laminae and stronger MLT zonal winds. Mean MLT winds before the 1990s show similar interannual variations as stratospheric PW at 100 hPa, later a tendency towards a connection of the MLT with the middle stratosphere SPW is registered. There is also a tendency for a change in the correlation between lower and middle stratosphere SPW, indicating that coupling processes from the lower stratosphere to the mesopause region have changed.

  Je studována časová řada proxies větrů v mezosféře a dolní termosféře (MDT) nad Evropou za leden-květen společně se stratosférickými stacionárními planetárními vlnami (SPV) u 50oN a časovou řadou výskytu ozónových lamin v Evropě. MDT větry jsou spojeny se stratosférickými PV a laminami na časových škálách několika let až desetiletí. Existuje tendence k růstu vlnové aktivity po r. 1990 spolu s více ozónovými laminami a silnějším MDT zonálním větrem. Střední MDT vítr před r. 1990 vykazuje podobnou meziroční variaci jako stratosférické PV u 100 hPa, později se registruje tendence ke spojení MDT se SPV ve střední stratosféře. Existuje též tendence ke změně v korelaci mezi SPV v dolní a střední stratosféře, což indikuje že vazba z dolní stratosféry do oblasti menopauzy se změnila.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0175262