Number of the records: 1  

Two Piarist Plays from Lipník in Moravia or Two 18th Century Portraits of Emperor Theodosius and his Court

 1. 1. 0328050 - FLU-F 2010 RIV RO eng C - Conference Paper (international conference)
  Klosová, Markéta
  Two Piarist Plays from Lipník in Moravia or Two 18th Century Portraits of Emperor Theodosius and his Court.
  [Dvě piaristické hry z Lipníka na Moravě aneb císař Theodosius a jeho dvůr ve dvou vypodobněních z 18. století.]
  Dráma - múlt, színház - jelen. Oradea (Partium): Cluj-Napoca (Societatea Muzeului Ardealan), 2009 - (Czibula, K.; Emödi, A.; János-Szatmári, S.), s. 39-44. ISBN 978-973-8231-83-2.
  [Dráma - múlt, színház - jelen. Oradea (RO), 28.08.2006-31.08.2006]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : Piarists * theatre * drama * Theodosius the Great
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  The article deals with the two 18th century Piarist plays originated in Moravian Lipník. Both plays depict the character of Emperor Theodosius the Great and the situation at his court.

  Článek ze zabývá dvěma hrami z 18. století, které se zabývají líčením charakteru cisaře Theodosia Velikého a zobrazují poměry na jeho dvoře.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0174458