Number of the records: 1  

Vertical and lateral horizontal forces of walking area running pedestrian

 1. 1.
  0327882 - UTAM-F 2010 RIV PT eng C - Conference Paper (international conference)
  Pirner, Miroš - Urushadze, Shota
  Vertical and lateral horizontal forces of walking area running pedestrian.
  [Vertikální a boční horizontální síly vyvolané pohybujícími se chodci.]
  Proceedings of The International Conference on Structural Engineering Dynamics (ICEDyn 2009). Lisboa: Instituto Superior Técnico, 2009 - (Maia, N.; Neves, M.; Fontul, M.), s. 60-72. ISBN 978-989-96276-0-4.
  [The International Conference on Structural Engineering Dynamics (ICEDyn 2009). Ericeira (PT), 22.06.2009-24.06.2009]
  Grant - others:GA ČR(CZ) GA103/08/1340
  Program:GA
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20710524
  Keywords : stride strength * stride frequency * dynamic coefficient * effects of striding velocity. * step frequency
  Subject RIV: JM - Building Engineering

  The authors have noticed the newest observations and few analysis of excitation mechanism. Therefore they prepared the series of vertical and lateral forces measurements due to steps of walking, running persons on horizontal plane, on inclined plane and on stairway. They suppose that the import knowledge of the forces frequencies of step or strides for different walking velocities is the most important for the further analysis and analysis of the mechanisms. The time histories of lateral forces of a pedestrian were registered and statistical analyzed: the authors received the lateral force dependence on the walking velocity, on stride length an on the weight of pedestrian.

  Autoři zkoumali větší počet lávek různých typů a potvrdili, že tyto konstrukce jsou velmi citlivé na pohyby chodců, protože vedle jejich lehkosti mají vlastní frekvence kmitání blízké krokovým frekvencím.Výzkum sledoval velikosti vertikálních sil nášlapu a jejich průběh při různé rychlosti pohybu a různé délce kroku. Zvláštní pozornost byla věnována dynamice při pohybu skupiny lidí, jdoucích stejným krokem a jdoucích neorganizovaně.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0174330