Number of the records: 1  

Energetics, conformation, and recognition of DNA duplexes modified by methylated analogues of [PtCl(dien)]+

 1. 1.
  0327307 - BFU-R 2010 RIV DE eng J - Journal Article
  Nováková, Olga - Malina, Jaroslav - Kašpárková, Jana - Halámiková, Anna - Bernard, Vladan - Intini, F. - Natile, G. - Brabec, Viktor
  Energetics, conformation, and recognition of DNA duplexes modified by methylated analogues of [PtCl(dien)]+.
  [Energetika, konformace a rozpoznání duplexů DNA modifikovaných methylovanými analogy [PtCl(dien)]+.]
  Chemistry - A European Journal. Roč. 15, č. 25 (2009), s. 6211-6221. ISSN 0947-6539
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC06030; GA MŠk(CZ) ME08017; GA MŠk(CZ) OC08003; GA AV ČR(CZ) 1QS500040581; GA AV ČR(CZ) KAN200200651; GA AV ČR(CZ) IAA400040803; GA ČR(CZ) GA203/06/1239
  Grant - others:GA MŠk(CZ) OC09018
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : platinum complexes * DNA * polymerization
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Impact factor: 5.382, year: 2009

  Goals of this study, performed in cell-free media, were to determine how the modification of DNA duplexes by methylated analogues of [Pt(NO3)(dien)]+ affects their energetics and how the alterations of this biophysical parameter are reflected by the recognition of these duplexes by DNA polymerases and the DNA repair system.

  Cílem této studie bylo zjistit, jak modifikace DNA methylovanými analogy dienplatiny ovlivňuje její termodynamiku a jakým způsobem jsou tyto změny reflektovány DNA polymerázami a DNA reparačním systémem.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0174152