Number of the records: 1  

Iron oxide modified minerals

 1. 1.
  0324921 - UGN-S 2009 RIV NL eng J - Journal Article
  Mashlan, M. - Bartoňková, H. - Jančík, D. - Tuček, J. - Martinec, Petr
  Iron oxide modified minerals.
  [Minerály modifikované oxidy železa.]
  Hyperfine Interactions. Roč. 191, 1-3 (2009), s. 151-157. ISSN 0304-3843
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : Mössbauer spectroscopy * clay minerals * iron oxide * nanoparticle
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism
  Impact factor: 0.209, year: 2007
  http://www.springerlink.com/content/9870444lu2g66382/fulltext.pdf

  Composites of iron oxide nanoparticles immobilized on the surface of various clay mineral matrices (muscovite, montmorillonite and vermiculite) have been prepared by the alkaline oxidative hydrolysis of iron sulphate in the presence of mineral matrices. The composites have been studied by Mössbauer spectroscopy, XRD, TEM and SQUID. Correspondence between the hyperfine parameters and the iron oxide particle size and magnetic behaviour has been proved. The prepared composites differ in magnetic properties, size and morphology of the iron oxide particles.

  Kompozity z nanočástic oxidů železa nanesených na povrchu různých vrstevnatých silikátů (muskovit, montmorillonit, vermikulit) byly připraveny alkalickou oxidativní hydrolýzou Fe-síranu za přítomnosti minerální matrice. Kompozity byly studovány pomocí Mössbauerovy spektroskopie (MS) , RTG-difrakce , TEM a SQUID. Byly studovány vztahy mezi parametry jemné struktury (MS) částic Fe-oxidů a jejich magnetickým chováním . Připravené kompozity se liší magnetickmi vlastnosmi, velikostí a morfologií částic Fe-oxidů.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0172506