Number of the records: 1  

Rapidly varying decreasing solutions of half-linear difference equations

 1. 1.
  0323391 - MÚ 2009 RIV GB eng J - Journal Article
  Matucci, S. - Řehák, Pavel
  Rapidly varying decreasing solutions of half-linear difference equations.
  [Rychle se měnící klesající řešení pololineárních diferenčních rovnic.]
  Mathematical and Computer Modelling. Roč. 49, č. 8 (2009), s. 1692-1699. ISSN 0895-7177
  R&D Projects: GA AV ČR KJB100190701
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10190503
  Keywords : rapidly varying sequence * regularly varying sequence * half-linear difference equation
  Subject RIV: BA - General Mathematics
  Impact factor: 1.103, year: 2009

  In this paper a necessary and sufficient condition is derived for all positive decreasing solutions of a half-linear second order difference equation to be rapidly varying of index-infinity. Relations with the standard classification of nonoscillatory solutions and with the notion of recessive solutions are also discussed. The results of this paper are complementary to those of a previous paper by the authors, and lead to a complete characterization of positive decreasing solutions with respect to their regularly or rapidly varying behavior.

  Je odvozena nutná a postačující podmínka pro to, aby všechna kladná klesající řešení pololineární diferenční rovnice druhého řádu byla rychle se měnící. Je rovněž ukázána souvislost se standardní klasifikací neoscilatorických řešení a s recesivním řešením. Tyto výsledky spolu s předchozími pak dávají kompletní charakterizaci klesajících řešení vzhledem k jejich rychle a regulárně se měnícímu chování.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0171367

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Rehak.pdf2482.6 KBPublisher’s postprintrequire
   
Number of the records: 1