Number of the records: 1  

Rare and asymmetrical hybridization of the endemic Barbus carpathicus with its widespread congener Barbus barbus

 1. 1.
  0321043 - UZFG-Y 2009 RIV GB eng J - Journal Article
  Lajbner, Zdeněk - Šlechtová, Věra - Šlechta, Vlastimil - Švátora, M. - Berrebi, P. - Kotlík, Petr
  Rare and asymmetrical hybridization of the endemic Barbus carpathicus with its widespread congener Barbus barbus.
  [Vzácná a asymetrická hybridizace endemické parmy karpatské Barbus carpathicus s její široce rozšířenou příbuznou parmou obecnou Barbus barbus.]
  Journal of Fish Biology. Roč. 74, - (2009), s. 418-436. ISSN 0022-1112
  R&D Projects: GA MŠk LC06073
  Grant - others:IGA IAPG(CZ) 06/03
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50450515
  Keywords : allozymes * cytonuclear disequilibrium * introgression
  Subject RIV: EG - Zoology
  Impact factor: 1.226, year: 2009
  http://www.blacwell-synergy.com

  This study examines hybridization between sympatric natural populations of the Carpathian barbel Barbus carpathicus, a recently discovered cryptic species with a restricted range, and the widespread common barbel Barbus barbus. Based on six diagnostic allozyme loci, a microsatellite locus and mtDNA, hybrids were found to be present at multiple localities within the Vistula River drainage (Baltic Sea) as well as in the Tisza River system of the Danube River drainage (Black Sea).

  Tato práce pojednává o mezidruhovém křížení přirozených sympatrických populací široce rozšířené parmy obecné Barbus barbus s parmou karpatskou Barbus carpathicus, která je teprve nedávno rozpoznaným druhem s areálem výskytu omezeným na podhorské toky Západních a Východních Karpat. Všichni studovaní F1 hybridi byli tedy potomky samce parmy karpatské a samice parmy obecné. Statisticky významné výsledky naznačují jednosměrnost přirozené hybridizace. Navzdory širokému geografickému rozšíření hybridů naše data ukazují, že v přirozeném prostředí je hybridizace limitována a k introgresi do genomu parmy karpatské zřejmě nedochází.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0169732