Number of the records: 1  

End-labeling of peptide nucleic acid with osmium complex. Voltammetry at carbon and mercury electrodes

 1. 1. 0320859 - BFU-R 2009 RIV US eng J - Journal Article
  Paleček, Emil - Trefulka, Mojmír - Fojta, Miroslav
  End-labeling of peptide nucleic acid with osmium complex. Voltammetry at carbon and mercury electrodes.
  [Koncové označení peptidových nukleových kyselin komplexy osmia. Voltametrie na uhlíkových a rtuťových elektrodách.]
  Electrochemistry Communications. Roč. 11, č. 2 (2009), s. 359-362. ISSN 1388-2481
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) KAN400310651; GA MŠk(CZ) LC06035
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : peptide nucleic acid end-labeling * osmium tetroxide complexes * electroactive labels
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Impact factor: 4.243, year: 2009

  Peptide nucleic acid (PNA), the DNA mimic with electrically neutral pseudopeptide backbone, is intensively used in biotechnologies and particularly in single-base mismatch detection in DNA hybridization sensors. We propose a simple method of covalent end-labeling of PNA with osmium tetroxide, 2,2'-bipyridine (Os,bipy). Os,bipy-modified PNA (PNA-Os,bipy) produces voltammetric stripping peaks at carbon and mercury electrodes.

  Peptidová nukleová kyselina (PNA), imitace DNA s elektricky neutrálním pseudopeptidovým řetězcem, je intenzívně používána v biotechnologiích a zvláště k detekci záměny jedné báze v DNA hybridizačních senzorech. Navrhujeme jednoduchou metodu kovalentního koncového značení PNA komplexem oxidu osmičelého s 2,2'-bipyridinem (Os,bipy). PNA modifikovaná Os,bipy (PNA-Os,bipy) dává rozpouštěcí voltametrické píky na uhlíkových a rtuťových elektrodách.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0169600