Number of the records: 1  

The reaction of asset prices to macroeconomic announcements in new EU markets: evidence from intraday data

 1. 1.
  0317827 - NHU-C 2010 RIV US eng J - Journal Article
  Hanousek, Jan - Kočenda, Evžen - Kutan, A. M.
  The reaction of asset prices to macroeconomic announcements in new EU markets: evidence from intraday data.
  [Reakce cen majetku aktiv na makroekonomická oznámení v nových zemích EU: použití mezidenních dat.]
  Journal of Financial Stability. Roč. 5, č. 2 (2009), s. 199-219. ISSN 1572-3089
  R&D Projects: GA MŠk LC542; GA ČR(CZ) GA402/08/1376
  Institutional research plan: CEZ:MSM0021620846
  Keywords : stock markets * intraday data * macroeconomic announcements
  Subject RIV: AH - Economics

  We estimate the impact of macroeconomic news on composite stock returns in three emerging European Union financial markets (the Budapest BUX, Prague PX-50, and Warsaw WIG-20), using intraday data and macroeconomic announcements.

  Analyzujeme dopad makroekonomických zpráv na výnosy akciových indexů na třech finančních trzích nových členských zemí EU (Budapešť-BUX, Praha-PX50, Varšava WIG-20) za použití vysokofrekvenčních pětiminutových dat.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0167373