Number of the records: 1  

Blind Authentication Using Periodic Properties ofInterpolation

 1. 1.
  0311915 - ÚTIA 2009 RIV US eng J - Journal Article
  Mahdian, Babak - Saic, Stanislav
  Blind Authentication Using Periodic Properties ofInterpolation.
  [Pasivní ověřování pravosti s vužitím periodických vlastností Interpolace.]
  IEEE Transactions on Information Forensics and Security. Roč. 3, č. 3 (2008), s. 529-538. ISSN 1556-6013
  R&D Projects: GA ČR GA102/08/0470
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
  Keywords : image forensics * digital forgery * image tampering * interpolation detection * resampling detection
  Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science
  Impact factor: 2.230, year: 2008

  In this paper we analyze and analytically describe the specific statistical changes brought into the covariance structure of signal by the interpolation process. We show that interpolated signals and their derivatives contain specific detectable periodic properties. Based on this, we propose a blind, efficient and automatic method capable of finding traces of resampling and interpolation.

  V této práci je provedena analýza a popis specifických statistických změn v kovarianční struktuře interpolovaného signálu. Je ukázáno, že interpolovaný signál a jeho derivace vykazují detekovatelné periodické vlastnosti. Je navržena pasivní, účinná a automatická metoda pro nalezení převzorkování a interpolace.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163128